Click here to edit title

Sales and marketing        Design and profile       Office in Norway         Marketing and PR           Web and digital

To typer tjenester for norske bedrifter

- regnskapsførsel for norske og utenlandske bedrifter 
- konsulentbistand til bedrifter med utenlandske underleverandører som jobber i Norge

Regnskapstjenester

Enter Norway er autorisert regnskapsførerbedrift. Vi tilbyr regnskapstjenseter til både norske og utenlandske bedrifter, men vi er spesialiserte på spesielle regnskapsmessige problemstillinger som oppstår med utenlandske bedrifter som har drift i Norge samtidig som hovedselskapet befinner seg i utlandet. Vi tar imidlertid også på oss oppdrag med regnskapsførsel for norske bedrifter.

Har dere utenlandske underentreprenører?

Enter Norway consulting har lang erfaring i å bistå utenlandske firmaer, spesielt innenfor konstruksjon og industri, med  temaer som er relevante når en utenlandsk aktør har fått et prosjekt i Norge, samt ansvaret med å ha utenlandske underleverandører som skal utføre arbeid i Norge. 

Enter Norway er spesialiserte rundt akkurat disse prosessene og vi har lang erfaring med å hjelpe både norske bedrifter som har ansvaret for utenlandske firmaer, samt å hjelpe de utenlandske firmaene med å finne frem i og holde seg innenfor det norske lovverket. Vi bistår med alt fra lovverk rundt minimumslønn, norsk lovverk rundt det å ha arbeidstakere, beskatning, MVA, tillatelser, registreringer, osv.  Vi snakker portugisisk, spansk, fransk, tysk, polsk og engelsk, og har lang erfaring med kulturelle forskjeller. Kombinasjonen av en bred kompetanse rundt prosesser og krav ved oppstart av prosjekter i Norge, samt lang erfaring med internasjonale selskaper som kommer til Norge, muligheten til å jobbe på flere språk, gjør at vi kommuniserer godt med utenlandske bedriftsledere, enten de befinner seg her eller i utlandet. Vårt mål er at de skal forstå og akseptere fra dag en det de er nødt til å forholde seg til i Norge, slik det blir god flyt i prosjektet, god kommunikasjon mellom alle parter, og at gjeldende krav blir fulgt. 


Når det gjelder de norske firmaene som har utenlandske underleverandører, kan vi bistå med vår kompetanse innenfor utvikling av gode informasjons- og kontrollrutiner, samt at vi kan bistå med å hjelpe de utenlandske underleverandørene med prosessene de skal gjennom. Vi sørger for å guide dem grundig gjennom norsk lovverk, og fokuserer både på at de skal forstå og akseptere kravene. Vi hjelper dem deretter med hva som skal til for å oppfylle kravene, ha god dialog med både kunden og det offentlige om det som er påkrevet, samt at vi sørger for at rapportene mot offentlige etater blir oppfylt, og at de er klare i tide for å unngå unødvendige forsinkelser i prosjektet.

Referanse fra Celsa Armeringsstål:

"Celsa Armeringsstål har i noen av sine prosjekter underleverandører fra andre land der Enter Norway har samarbeidet med våre leverandører om  krav og dokumentasjon som må foreligge for å jobbe i Norge. 

Vi opplever Enter Norway som en profesjonell aktør i markedet som på en ryddig måte håndterer kundene (våre underleverandører) og oss på en god måte. De krav som stilles til utenlandske arbeidstakere blir kommunisert på en god måte til alle parter, og det jobbes systematisk for å tilfredsstille disse, samt tilhørende dokumentasjon på at alt er i orden. Celsa Armeringsstål kan trygt anbefale Enter Norway til utenlandske kontraktører og Norske sluttkunder.."


Petter Venes Skatland

HR/EHS Manager 

Celsa Armeringsstål AS